[Đăng ngày: 03/06/2011]

Hướng dẫn thủ tục và quy trình.

1. Chọn “tra cứu thông tin”.
2. Chọn “thủ tục & quy trình”.
3. Hiển thị màn hình Hướng dẫn thủ tục hành chính.
4. Chọn lĩnh vực cần tra cứu.

6. Nhấp vào quy trình để xem.
7. Nhấp vào “thông tin thủ tục” để xem thông tin của quy trình.
8. Nhấp vào “quy trình ” để xem các bước xử lý của quy trình đó.
    a. Quy trình bắt đầu từ hình chủ nhật màu xanh.
    b. Tiếp theo là các bước trình tự xử lý được mô tả bằng hình chủ nhật màu trắng có mô tả tên bước và đơn vị hoặc cá nhân xử lý.
    c. Sau cùng là hình chủ nhật màu đỏ mô tả quy trình kết thúc tại vị trí này.
9. Nhấp vào “hồ sơ yêu cầu” để xem các hồ sơ cần nộp cho quy trình. Mỗi hồ sơ gồm có tên hồ sơ, hồ sơ có dấu là nộp bản chính kèm.
    theo số bản sao hộp lệ và số bản sao thông thường, nhấp vào mũi tên màu xanh để tải hồ sơ mẫu . Phía dưới ghi chú là các giấy tờ kèm
    theo nếu có .
10. Nhấp vào “tài liệu tham chiếu” để xem các văn bản pháp luật ban hành cho quy trình và các văn bản hướng dẫn cho quy trình.
11. Nhấp 2 lần liên tiếp vào một văn bản để xem văn bản hoặc nhấp vào mũi tên màu xanh để tải văn bản về.
Quay trở về
Đầu trang
In bài viết
Gửi cho bạn bè
Các tin khác :